ฟังก์ชั่น การทำงานของระบบ Smile Hotspot

Dashboard

 • สามารถแสดงข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต
 • สามารถแสดงข้อมูลผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตที่กำลังหมดอายุในแต่ละวัน
 • สามารถแสดงข้อมูลรายรับในแต่ละวันได้
 • สามารถแสดงข้อมูลรายรับรายเดือน โดยเลือกดูรายงานตามช่วงเวลา ได้
 • สามารถแสดงจำนวน และข้อมูล ของผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานในระบบ
 • สามารถแสดงจำนวน และข้อมูล ผู้ใช้งานทั้งหมด

Hotspot

 • สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลแพ็คเกจได้
 • สามารถจำกัดเวลา-ข้อมูล และความเร็ว ในการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้
 • สามารถกำหนดจำนวนผู้ใช้งานได้
 • สามารถกำหนดระยะเวลาการใช้งานคูปองได้
 • สามารถกำหนดราคาของแพ็คเกจได้

Customer

 • สามารถแสดง ค้นหา เพิ่ม ลบ และแก้ไข และจัดการข้อมูลลูกค้าได้
 • สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานแบบกลุ่ม หรือเพิ่มผู้ใช้งานได้ทีละจำนวนมากๆ
 • สามารถเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานแบบเดี่ยวได้
 • สามารถ Import File Username เข้าระบบได้
 • สามารถแสดง ผู้ใช้งานที่กำลัง Online อยู่ได้
 • สามารถแสดงข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานแต่ละคนได้

Social login

 • สามารถเปิดหรือปิดการใช้งาน social login ของแต่ละ site งานได้
 • สามารถกำหนดเวลาการเข้าใช้งานของ user ในแต่ละวันได้
 • สามารถล็อกอินผ่าน facebook
 • สามารถล็อกอินผ่าน google
 • สามารถล็อกอินผ่าน instagram
 • สามารถล็อกอินผ่าน twitter

Social Report

 • สามารถดูรายงานการเข้าใช้งาน social login (ชื่อโปรไฟล์,รูปโปรไฟล์,ลิงค์โปรไฟล์,วันและเวลาที่เข้าใช้งาน,จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน)

Report

 • สามารถแสดงรายงานประจำวัน และรายงานตามช่วงเวลาได้
 • สามารถตั้งค่าหัวของรายงานได้
 • สามารถ Export To Excel File ได้
 • สามารถ Export To Print ได้

Coupon

 • สามารถแสดงข้อมูลของผู้ใช้งานคูปองแต่ละใบได้
 • สามารถจัดการค้นหา เพิ่ม ลบ และแก้ไข ผู้ใช้งานคูปองได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบคูปองได้
 • สามารถ Export To Excel File ได้
 • สามารถ Export To Print ได้

Site

 • สามารถจัดการเพิ่ม ลบ แก้ไข Siteงานได้
 • สามารถแสดงสถานะของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ใน Site งานได้

Log

 • สามารถเก็บ Log File การเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้

Access Point

 • สามารถเพิ่ม ลบ ข้อมูล Access Point ได้
 • สามารถแสดงสถานะการทำงานของ Access Point ได้