ดาวน์โหลด

คู่มือการใช้งานระบบ SMILE HOTSPOT 
- คู่มือการใช้งานระบบ Smile Hotspot
- คู่มือการตั้งค่า Mikrotik แบบ 1 WAN Static
- คู่มือการตั้งค่า Mikrotik แบบ 1 WAN PPoE (Bridge Mode)
- คู่มือการตั้งค่า Mikrotik 2 WAN (1Static + 1PPoE)
- คู่มือการตั้งค่า Mikrotik 2 WAN (2Static)
- คู่มือการตั้งค่า Mikrotik 2 WAN (2PPoE)
- VDO สอนการตั้งค่า Mikrotik แบบ PPoE และทำ Hotspot
- VDO สอนการสมัครเข้าใช้งาน Smile hotspot
- VDO การตั้งค่า Mikrotik ให้เชื่อมต่อกับระบบ Smile hotspot
- VDO การสร้างคูปองในระบบ Smile Hotspot
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
รับชม
รับชม
รับชม
รับชม
หน้า Login Mikrotik ฟรี 
- แจกฟรี หน้า Login Smile Hotspotดาวน์โหลด
Winbox 
- Winbox version 3.17ดาวน์โหลด